Introduktion til EU’s persondataforordning

Beskrivelse:

Efter workshoppen har deltagerne overblik over hovedprincipperne i persondataforordningen samt hvordan persondata kan kortlægges. Deltagerne har desuden en viden om, hvad en databehandleraftale er, og hvordan den skal anvendes samt fokuspunkter i forhold til IT-sikkerheden.

Workshoppen skal medvirke til at afmystificere, hvad persondataforordningen handler om og desuden give enkle, brugbare redskaber til at overholde lovgiv-ningen.

Der gennemgås og udleveres link til tjeklister skabeloner (digitalt) for kortlæg-ning af persondata, behandlerinstrukser og henvisninger til yderligere informa-tion og litteratur.

På workshoppen bliver du introduceret til EU’s persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen gælder for alle almindelige virk-somheder uanset størrelse.
Workshoppen giver dig indsigt i, hvordan arbejdet med implementering af per-sondataforordningen kan gribes an i praksis. Vi vil veksle mellem indlæg og praktiske øvelser. Der bliver derfor god mulighed for at prøve redskaberne af i praksis. Workshoppen har fokus på praktisk afprøvning af konkrete værktøjer.
Efter workshoppen er du klar til at gå hjem i din egen virksomhed og igangsæt-te handlinger, der skal sikre, at du overholder de nye regler.
Du vil også få adgang til inspirations- og vejledningsmateriale, som kan hjælpe til at give svar på, når der opstår spørgsmål og tvivl.

Workshoppen kommer rundt om:

 • Introduktion til persondataforordningen (hvad er omfattet og ikke omfattet)
  • Konsekvenser ved manglende overholdelse af forordningen
 • Kortlægning af persondata
  • Introduktion til kortlægning
  • Øvelse - Kortlægning af persondata
 • Behandlingsinstrukser og dokumentation
  • Introduktion til behandlingsinstrukser
  • Øvelse – Krav til en behandlingsinstruks
 • IT-sikkerhed
  • Introduktion til IT-sikkerhed
  • Øvelse - IT-sikkerhedsmæssige fokuspunkter
 • Databehandleraftaler
  • Gennem gang af eksempel
 • Afrunding og kom godt videre
  • Anbefalinger og gode råd til det videre arbejde i egen virksomhed
  • Yderligere litteratur, links, rådgivning m.v.
  • Personlig handleplan (kort refleksionsøvelse med fokus på hvad den enkelte deltager skal hjem og gøre i morgen)


Målgruppe: Iværksættere, som håndterer persondata og dermed er omfattet af personda-taforordningen.

 
Antal hold fundet: 0
Københavns Erhvervshus | Nyropsgade 1, 1. sal | 1602 København V. | Tlf: 33 66 33 33 | erhverv@kk.dk
© Plan2learn 3.9